• Dozór Techniczny

    Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu (m.in. kotły parowe i wodne, rurociągi, dźwigi, suwnice, żurawie).