• Dozór Techniczny

    Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu (m.in. kotły parowe i wodne, rurociągi, dźwigi, suwnice, żurawie).

2017-6

zeszyt-5359-dozor-techniczny-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technike spawania (Mateusz Skarpetowski, Janusz Mikuła, Ilona Jastrzebska, Joanna Zurek, Ryszard Jastrzebski)
Bardzo czesto pracownicy jednej stoczni preferuja elektrody okreslonego producenta, podczas gdy elektrody wytwarzane przez innego producenta sa mniej cenione. Marzeniem producentów materiałów spawalniczych jest zdobycie zaufania spawaczy do swoich produktów. Z drugiej strony okreslona technika spawania stosowana w przypadku materiału wytwarzanego przez jedna firme nie jest odpowiednia w przypadku innego, nawet jesli materiał jest oznaczony zgodnie z tymi samymi normami europejskimi. Osiagniecia w szkoleniu spawaczy dzieki metodzie TKS i logiczny opis technik spawania daja mozliwosc poprawnego wykonania procesu spawania niezaleznie od technologii produkcji materiałów dodatkowych róznych producentów. W artykule podejmujemy próbe zbadania tego delikatnego problemu. Badania te umozliwia sprzedaz kompletnego produktu składajacego sie z materiału spawalniczego, systemu szkoleniowego spawacza, specyfikacji procesu spawania (WPS) i sprzetu spawalniczego. Na podstawie osiagniec chemii i fizyki opisowej w artykule przygotowano zalecenia dla producentów materiałów dodatkowych, które umozliwiłyby im dostosowanie sie do zwyczajów spawaczy w róznych krajach, regionach i gałeziach przemysłu.utrzymac ¬18 str. 18 nauka Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technike spawania plastycznosc masy umozliwiajaca jej naprasowanie na prety. W trakcie mieszania i podsuszania elektrod zelazokrzem reaguje ze szkłem wodnym powodujac gazowanie, czyli wydzielanie m.in. wodoru. Proces ten jest niekorzystny, gdyz powoduje problemy z uzyskaniem centrycznosci otuliny. Elektroda składa sie z preta elektrodowego i masy otulinowej. Pret elektrodowy wykonuje sie z walcówki, walcowanej na goraco, która jest chłodzona przez nawiew powietrza, aby ostygła w jak najkrótszym czasie, tak aby zendra powstajaca na powierzchni miała jak najmniejsza grubosc i aby była stosunkowo krucha. Tak przygotowana walcówka o srednicy 5,5-6,5 mm podlega m... więcej»

Bezpieczenstwo przy spawaniu zbiorników paliwa (Leszek Gardynski)
Streszczenie W artykule opisano zagrozenia zwiazane ze spawaniem zbiorników paliwa i sposoby zapewnienia bezpieczenstwa przy tej czynnosci. Spawanie zbiorników jest niebezpieczne, ale dopuszczalne przy zachowaniu odpowiednich srodków ostroznosci. Podstawowa zasada jest całkowite opróznienie zbiornika z substancji palnej lub - co znacznie łatwiejsze - utleniacza. Wprowadzenie Inspiracja do napisania pracy był wypadek, który miał miejsce przy spawaniu aluminiowego zbiornika paliwa samochodu ciezarowego marki Renault. Spawacz przedmuchał zbiornik sprezonym powietrzem i przystapił do jego spawania. Spawano metoda TIG. W trakcie doszło do zapłonu oparów paliwa (oleju napedowego) i eksplozji. Zbiornik miał rozmiary 1,75x0,6x0,7m (objetosc ok. 0,8 m3). Korek paliwa prawdopodobnie nie był wkrecony do otworu wlewowego w czasie spawania.analiza zagadnien palnosci i wybuchowosci paliw oraz aktów prawnych okreslajacych bezpieczenstwo robót spawalniczych przy zbiornikach na materiały łatwopalne Według informacji uzyskanych w lubelskim serwisie Renault Truck spawanie zbiorników paliwa w pojezdzie Renault Magnum nie jest zabronione, jednak w przypadku wystapienia nieszczelnosci w okresie gwarancyjnym pojazdu zbiorniki bezwzglednie wymienia sie bez ich spawania. Sam serwis nie przeprowadza napraw spawalniczych równiez w pózniejszym okresie eksploatacji. Przytoczone ponizej przepisy prawne dotyczace robót spawalniczych równiez nie zabraniaja spawania zbiorników po cieczach łatwopalnych, do których nalezy zaliczyc paliwa silnikowe. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. nr 40, poz. 470): § 34 1. Prace spawalnicze na zbiornikach i rurociagach po srodkach chemicznych i innych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi i srodowiska, z wyjatkiem robót gazoniebezpiecznych na czynnych gazociagach przesyłowych pod cisnieniem, m... więcej»

Centrum rozwiazan dla sektora energetycznego w ramach platformy edukacyjnej „Centra Rozwiazan”
"Centrum rozwiazan dla sektora energetycznego" przygotowane przez Fluke bedzie dostepne online jako zbiór materiałów edukacyjnych i porad dotyczacych sprzetu, jego zastosowan czy radzenia sobie z najczestszymi problemami zwiazanymi z pomiarami w energetyce.Przykładowe tematy omawiane w ramach "Centrum rozwiazan dla sektora energetycznego" Fluke to m.in.: 1. Jak zmniejszyc poziom ryzyka w srodowisku pracy? Wraz ze wzrostem złozonosci systemów dystrybucji i dołaczanych obciazen zwieksza sie prawdopodobienstwo wystapienia nieustalonych stanów przepieciowych. Silniki, kondensatory i konwertery zasilania, m.in. przemienniki czestotliwosci, moga byc głównymi zródłami skoków napiecia. Pioruny takze m... więcej»

XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe "DIAGNOSTYKA I REMONTY URZADZEN CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI - Diagnostyka wspierajaca prace regulacyjna i eefktywna produkcje elektrowni"
W dniach 5-6 pazdziernika 2017 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbyło sie zorganizowane przez Przedsiebiorstwo Usług Naukowo- Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe "DIAGNOSTYKA I REMONTY URZADZEN CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI - Diagnostyka wspierajaca przedłuzanie eksploatacji i elastyczna prace elektrowni". Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Srodowiska, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ENERGA Elektrownie Ostrołeka S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Urzad Dozoru Technicznego po raz kolejny objał Sympozjum Honorowym Patronatem. Dodatk... więcej»

Mała stłuczka, spory kłopot (Piotr Szymaniak)
Decydujac sie na pojazdy zasilane gazem LPG, firma moze liczyc w dłuzszej perspektywie na spore oszczednosci z powodu korzystnych cen błekitnego paliwa. Jednak nawet najmniejsza stłuczka moze skutkowac wiekszymi kosztami wynikajacymi z koniecznosci dodatkowego badania zbiornika na gaz.Zbiorniki na gaz LPG, podobnie jak wiekszosc tego typu urzadzen podlegaja dozorowi technicznemu. Jak kazde tego typu urzadzenie moze ono byc eksploatowane tylko na podstawie decyzji dopuszczajacej wydanej przez własciwy organ. W tym przypadku jest to Transportowy Dozór Techniczny. Co do zasady zbiorniki produkowane sa przez firmy posiadajace uprawnienia TDT, przed dopuszczeniem ich do eksploatacji bada sie zgodnosc z dokumentacja techniczna, oznakowanie zbiornika i przeprowadza ogledziny zewnetrzne. Kupujac nowe auto fabrycznie wyposazone w instalacje gazowa, nabywca nie musi sie martwic o kwestie zwiazane z homologacja czy innymi formalnosciami dotyczacymi dopuszczenia do uzytkowania. Zwazywszy na to, ze rewizje wewnetrzna, zewnetrzna, próbe cisnieniowa oraz próbe szczelnosci, w przypadku samochodowych zbiorników na paliwo LPG przeprowadza sie raz na dekade, teoretycznie przedsiebiorcy korzystajacy z floty aut napedzanych błekitnym paliwem nie powinni odczuwac zwiekszonej uciazliwosci z tym zwiazanej (moze poza nieco wiekszymi kosztami obowiazkowego przegladu na stacjach kontroli pojazdów). W koncu rzadko kiedy s... więcej»

2017-5

zeszyt-5299-dozor-techniczny-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Trenazer operatorów robotów w masce komputerowej ze wzbogacona rzeczywistoscia (Ryszard Jastrzebski, Zbigniew Prusak, Stanisław Padula, Dariusz Przytuła, Adam Jastrzebski, Szymon Ociepa)
W artykule omówiono wybrane aspekty umozliwiajace zastosowanie narzedzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów juz dzis dostepne sa podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposazony w kamere cyfrowa mógł zastapic tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podaja, ze dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna bedzie granica pomiedzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz takze spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napiecie, prad i predkosc spawania. Mozliwe jest takze dynamiczne okreslanie wadliwosci spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilnosci łuku spawalniczego oraz okreslenie wektorowej odległosci spawacza i operatora robota od instruktora. słowa kluczowe: spawanie, rzeczywistosc wzbogacona, przetwarzanie obrazu, maska spawalnicza, filtr, jeziorko spawalnicze, operator robota in-mask augmented reality trainer for welding robot operators Abstract This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visi- Rys. 1 Futurystyczna obserwacja przez kamery telefonów komórkowych spawania metoda 138 (drutem proszkowym metalicznym) od strony przetopu i od strony rowka spawalniczego (na zdjeciu od lewej: Aleksiej Pokusawj, autor Ryszard Jastrzebski, Aleksander Czerwiec i spawacz Oleg Podesty). Zdjecie: Jacek Zawartka, i... więcej»

Zastosowanie stali X10CrMoVNb9-1 na wężownice przegrzewaczy pary w kotłach opalanych biomasą (Michał Kwiecien)
Wstep Spełnienie celów unijnej polityki energetycznej i srodowiskowej, w tym zmniejszenie emisji CO2 i zwiekszenie udziału odnawialnych zródeł energii (OZE) w rynku energetycznym, spowodowało wiele zmian zwiazanych z eksploatacja krajowych jednostek wytwórczych. Jednym z podstawowych zródeł OZE stała sie biomasa. Wykorzystywana jest jako paliwo dodatkowe przy współspalaniu w konwencjonalnych kotłach pyłowych z paliwem podstawowym, jakim jest wegiel lub jako paliwo podstawowe w jednostkach do tego zaprojektowanych lub poddanych konwersji. Wykorzystanie biomasy powoduje wiele problemów z eksploatacja kotłów i w znaczacy sposób wpływa na zywotnosc rur powierzchni ogrzewalnych. Problemy te dotycza przede wszystkim jednostek współspalajacych biomase i poddanych konwersji, gdzie zmianom konstrukcyjnym poddano tylko czesc kotła. Szczególnym problemem jest szeroko rozumiana korozja wysokotemperaturowa. W artykule przedstawiono doswiadczenia zwiazane z wykorzystaniem stali X10CrMoVNb9-1 na przegrzewaczach pary II i III stopnia kotła OP-230, którego poddano konwersji na kocioł fluidalny BFB-180. Ogólna charakterystyka przedmiotu analizy Kocioł BFB-180 jest kotłem parowym walczakowym, pracujacym w układzie dwuciagowym z naturalnym obiegiem wody opalanym biomasa. Powstał on w wyniku konwersji klasycznego kotła OP-230, która w głównej mierze polegała na zmianie paliwa podstawowego z wegla kamiennego na biomase oraz zmianie rodzaju paleniska z komorowo-pyłowego na warstwowe ze złozem fluidalnym. Kocioł podwieszony jest na ruszcie nosnym wspartym na słupach konstrukcji nosnej. Pierwszy ciag kotła tworzy komora paleniskowa, która składa sie ze szczelnych ekranów parownika wyłozonych w dolnej czesci izolacja ogniotrwała oraz złoza fluidyzacyjnego wypełnionego warstwa piasku z rusztem Hybex, pod którym znajduje sie instalacja do usuwania materiału gruboziarnistego. W górnej czesci komory paleniskowej znajduja sie przegrzewacze pary II ... więcej»

Problemy eksploatacyjne łozysk slizgowych w turbinach wodnych (Jacek Caban, Leszek Gardynski)
W artykule zaprezentowano problematyke wykorzystania łozysk slizgowych w wybranych maszynach przepływowych na przykładzie wezłów łozyskowych małych elektrowni wodnych. Przedstawiono materiały uzywane na łozyska slizgowe tych maszyn. Zwrócono uwage na mechanizmy zuzycia elementów wezłów łozyskowych turbin. Przeprowadzono badania uszkodzonej nakładki łozyskowej na wał turbiny Kaplana małej mocy. 1. Wstep Łozyska slizgowe sa szeroko stosowanym w technice skojarzeniem tribologicznym. Ze wzgledu na rosnace wymagania trwałosci, niezawodnosci i sprawnosci ogólnej maszyn, zagadnienia konstrukcji łozysk maja coraz wieksze znaczenie technologiczne. Łozyska slizgowe powinny charakteryzowac sie małym współczynnikiem tarcia, duza odpornoscia na scieranie, cichobieznoscia, odpornoscia na korozje oraz zacieranie sie25. Własciwosci tribologiczne elementów maszyn czesto zostaja poprawione poprzez osadzanie nakładek lub modyfikacje powierzchni za pomoca obróbki cieplno-chemicznej5. Jednym z wazniejszych i trudniejszych problemów konstrukcyjnych w wirnikowych maszynach przepływowych jest zminimalizowanie strat wynikajacych z przecieku płynu przez szczeliny miedzy czesciami wirujacymi i nieruchomymi. Naczelna zasada jest taki dobór luzów oraz konstrukcji i technologii urzadzen uszczelniajacych, aby nie stanowiły one ograniczenia niezawodnosci i bezpieczenstwa pracy maszyny8. Zainstalowana w elektrowni wodnej turbina przetwarza energie wody w energie elektryczna. Turbina jest silnikiem wodnym zamieniajacym energie kinetyczna lub potencjalna wody w prace uzyteczna16. Z uwagi na ciagły charakter pracy turbiny jej zatrzymywanie do przegladu zdarza sie mozliwie rzadko. Jest to oczywiscie uzaleznione od konstrukcji, jakosci materiałów i wykonania składowych elementów turbin wodnych, głównie jednak od zachowania sie w pracy jej łozysk15. 2. Problemy eksploatacyjne łozysk Łozyska turbin wodnych powinny byc projektowane z duzym zapasem wytrzymał... więcej»

Badania dynamiczne odpornosci cisnieniowej wlewu zbiornika paliwa (Leszek Gardynski)
Streszczenie: W artykule opisano sposób postepowania zastosowany przy próbie ustalenia, przy jakim cisnieniu ulega wyrwaniu wlew zbiornika paliwa pojazdu przy próbie zderzeniowej. W tym celu wykonano próby dynamicznego obciazenia cisnieniem. Wprowadzenie: Inspiracja do napisania pracy były przeprowadzone przez autora badania na pojezdzie po próbie zderzeniowej. Zleceniodawca była nieistniejaca juz firma Intrall Polska. Zbiorniki pojazdów na tradycyjne paliwa ciekłe, takie jak olej napedowy czy benzyna, nie sa zbiornikami cisnieniowymi. Norma PN-91/S-34500 Zbiorniki paliwa - wymagania i badania, dotyczaca samochodowych zbiorników paliwa, mówi, ze zbiorniki powinny charakteryzowac sie szczelnoscia przy cisnieniu probierczym 130÷135 kPa (1,28÷1,32 kg/cm2). W niektórych sytuacjach, takich jak kolizje drogowe, dynamiczne wartosci cisnienia moga byc znacznie wyzsze. Przedmiot badan Badania przeprowadzono na zlecenie OBR Intrall Polska. Przedmiotem badan był wlew paliwa samochodu Lublin poddanego crashtestowi (zderzenie czołowe centralne) (rys. 1, 2). W wyniku testu wyrwaniu uległa polimerowa płyta mocowania korka wlewu paliwa. Zbadano równiez dwa nowe niemontowane w samochodzie wlewy podobnego typu (rys. 3), rózniace sie od uszkodzonego zastosowaniem karbowanej, elastycznej rury łaczacej ze zbiornikiem paliwa oraz wkładu z klapka jednokierunkowego przep... więcej»

Przed powierzeniem remontu profesjonaliscie trzeba wezwac dozór (Piotr Szymaniak)
Niebawem mina cztery lata od uszkodzenia przez huraganowy wiatr kolei linowej na Srednia Krokiew w Zakopanem. Kolej nadal nie działa, za to wykonawcy robót zawieszono uprawnienia, a Transportowy Dozór Techniczny złozył zawiadomienie o mozliwosci popełniania przestepstwa przez własciciela obiektu. Z powodu niespełnienia przepisów dozorowych traca wiec wszyscy, a najbardziej narciarscy skoczkowie, którzy nie moga korzystac z wyciagu.Skutki huraganowego wiatru halnego, jaki nawiedził Zakopane pod koniec 2013 r. odczuwane sa do dzis. Wiatr wiejacy z predkoscia ponad 200 km/h uszkodził tysiace drzew. Kilka z nich przewróciło sie na wyciag krzesełkowy, uszkadzajac line nosna. Prace remontowe zostały zakonczone na poczatku tego roku, jednak kolej nie została uruchomiona. Okazało sie, ze choc Centralny Osrodek Sportu z Zakopanem zlecił prace remontowe firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia, to nie wszystko zostało zrobione zgodnie z obowiazujacymi procedurami. Zgodnie z art. 17 ustawy o dozorze technicznym naprawa i modernizacja urzadzenia technicznego wymaga uprzedniego uzgodnienia z organem własciwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku kolei linowej - z Transportowym Dozorem Technicznym. Co istotne, jak podkresla Antoni Mielniczuk, rzecznik TDT, dokumentacja powinna byc uzgodniona przed przystapieniem do wykonania czynnosci modernizacji i naprawy urzadzenia technicznego. W zakresie naprawy i modernizacji kolei linowych obowiazuja warunki te... więcej»

2017-4

zeszyt-5239-dozor-techniczny-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej (Jerzy Trzeszczyński, Adrian Sobczyszyn, Kamil Staszałek, Radosław Stanek, Sławomir Rajca)
1. Wstep Rosnaca ilosc energii generowanej z niestabilnych zródeł OZE majaca priorytet w zasilaniu systemu elektroenergetycznego oraz prosumenckie nastawienie coraz wiekszej liczby uczestników na rynku energii sprawiaja, ze stabilizacja systemu elektroenergetycznego staje sie coraz czesciej wazniejsza niz prosta generacja. W takiej roli wystepuja bloki opalane weglem - w polskiej elektroenergetyce zwłaszcza bloki spalajace wegiel kamienny. Tak długo jak magazyny energii nie złagodza tego problemu, stanowic to bedzie wielkie wyzwanie zarówno dla wytwarzania, dystrybucji, jak równiez sprzedazy energii. Problemy dotykajace wytwarzania przekładaja sie na nowe wyzwania w zakresie utrzymania stanu technicznego urzadzen. Eksploatowane sa nie tylko w nowych warunkach pod wzgledem wytezenia w zakresie cieplno-mechanicznym. Takze zachowanie srodowiska chemicznego (para, woda, kondensat) zapewniajacego trwałosc wielu elementów i wezłów konstrukcyjnych bloków stało sie trudniejsze i bardziej kosztowne. Regulacyjna praca bloków energetycznych stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie utrzymania stanu technicznego według kryterium niezawodnosci, a zwłaszcza dyspozycyjnosci. Z wielu wzgledów opisanych w dalszej czesci niniejszego artykułu stawia to nie tylko wieksze, lecz takze nowe wymagania dla diagnostyki. Diagnostyka powinna pozwalac zarówno na identyfikowanie nowych rodzajów uszkodzen, jak i na przetwarzanie informacji online, zdalny nadzór oraz automatyczne kreowanie wiedzy integrowanej ze wskaznikami ekonomicznymi i z szacowaniem ryzyka. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym takim wyzwaniom powinny sprostac m.in. bloki klasy 200 MW, które przepracowały dotad ponad 200 000 godzin, przechodzac liczne modernizacje. Ostatnie, które dobiegaja konca, maja na celu spełnienie wymagan dyrektywy IED 2010/75/EU. Nastepne planowane modernizacje beda dotyczyc spełnienia BAT Conclusions. 2. Specyfika polskiego systemu elektroenergetycz... więcej»

Termowizja w doraznej kontroli pracy urzadzen, instalacji i sieci gazowych (Maciej Basiura, Mateusz Rataj)
Streszczenie W artykule przedstawiono przeglad metod termograficznych stosowanych przez słuzby utrzymania ruchu w róznych zakładach. Szczególna uwage poswiecono termowizyjnym metodom wykrywania emisji gazów weglowodorowych z pracujacych urzadzen, instalacji i sieci gazowych. Przedstawiono ogólne wytyczne i dobra praktyke przeprowadzania inspekcji termowizyjnych przez zewnetrznych termografistów w zakładzie zleceniodawcy. słowa kluczowe: termografia, termowizja, emisja gazów, utrzymanie ruchu ir thermography in the emergency operation control equipment, installations and gas networks Abstract: Article presents an overview thermovision methods used by maintenance services in different factories. Particular attention is paid to thermovision methods of detecting the emissions of hydrocarbon gases from working equipment, installations and gas networks. Present general guidelines and good practice for inspections by external infrared thermographer in the factory of customer. keywords: thermography, gas emissions, maintenance Rodzaje metod termograficznych Badania termograficzne to zbiór stosunkowo nowych metod obrazowania rozkładu promieniowania temperaturowego, majacych szerokie spektrum zastosowan w przemysle, zarówno przez działy technologiczne, jak równiez słuzby utrzymania ruchu. Istnieje kilka technik termograficznych, które sa w powszechnym uzyciu podczas badan. Termografia porównawcza jest najbardziej rozpowszechniona technika, jest ona uzywana w celu zapewnienia najlepszych dostepnych danych o urzadzeniach i systemach w warunkach pracy. Gdy badane obiekty pracuja w zmieniajacych sie warunkach, umiejetnosc wykonywania przyblizonych szacunków emisyjnosci oraz zdolnosc do odróznienia róznic emisyjnosci poszczególnych czesci maszyny dostarcza przydatnych informacji na potrzeby monitorowania i diagnostyki urzadzenia. Jakosc uzyskanych przy uzyciu termowizji informacji zalezy od uzywanego sprzetu, wiedzy i doswiadczen... więcej»

ALUMINIOWE SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE
Bezpieczenstwo eksploatacji budynków uzytecznosci publicznej w duzej mierze zalezy od spełnienia przez nie norm regulowanych przepisami przeciwpozarowymi. Znaczna powierzchnia tego typu obiektów i duza liczba ich uzytkowników wymusza zastosowanie rozwiazan o najwyzszej kategorii odpornosci. Aby zapewnic odpowiednie warunki ewakuacji i wydzielic strefy pozarowe, coraz czesciej wykorzystuje sie systemy aluminiowe niewrazliwe na działanie wysokiej temperatury i płomieni.Do zagrozen zwiazanych z pozarem nalezy wysoka temperatura, ryzyko zawalenia sie czesci budynku, odciecie drogi ewakuacyjnej i zatrucie ewakuowanych toksycznym dyme... więcej»

Warunki spawania stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych ulepszanych cieplnie o bardzo wysokiej wytrzymałosci (Krzysztof Luksa, Bernard Wygledacz)
Streszczenie W artykule zebrano informacje istotne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu spawania stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych o granicy plastycznosci 960 MPa i powyzej. Opisano zasady doboru warunków wykonania złacza spawanego zapewniajacych wykonanie złacza o wymaganych własnosciach mechanicznych i plastycznych z uwzglednieniem wpływu procesu ciecia blach i spawania na własnosci strefy wpływu ciepła i spoiny. Zwrócono uwage na wpływ naprezen spawalniczych i odkształcen na własnosci złaczy w konstrukcjach spawanych maszyn i urzadzen. słowa kluczowe: spawanie, stale konstrukcyjne, stale o bardzo wysokiej wytrzymałosci, pekanie zimne Wprowadzenie Drobnoziarniste stale konstrukcyjne ulepszane cieplnie to stale przeznaczone na konstrukcje, w których wymagany jest szczególnie wysoki stosunek wytrzymałosci do masy, dla których cechami decydujacymi o zastosowaniu sa własnosci mechaniczne i plastyczne. W latach siedemdziesiatych ubiegłego wieku rozpoczeto produkcje stali konstrukcyjnych ulepszanych cieplnie o granicy plastycznosci 460 MPa, a na poczatku XXI wieku ich granica plastycznosci doszła do 1300 MPa, wyprzedzajac znacznie mozliwosci materiałów dodatkowych do spawania1. Stale o granicy plastycznosci do 460 MPa uwazane sa za stale o stosunkowo dobrej spawalnosci i sa stosowane przy wielu konstrukcjach, głównie budowlanych. Stale konstrukcyjne drobnoziarniste ulepszane cieplnie, o granicy plastycznosci powyzej 460 MPa, sa uwazane za stale o wysokiej wytrzymałosci, a stale o granicy plastycznosci od 800 MPa (tab. 1) sa stalami o bardzo wysokiej wytrzymałosci i stosowane sa w projektowaniu i wytwarzaniu wybranych elementów konstrukcji spawanych cystern, zbiorników, rurociagów, mostów, konstrukcji budowlanych o znacznych wysokosciach, maszyn budowlanych, platform wiertniczych, maszyn i urzadzen transportowych, a takze elementów maszyn i urzadzen specjalnych2. Mozna je stosowac takze w konstrukcjach pracuj... więcej»

UDT bedzie kontrolował sprawnosc urzadzen słuzacych do odzyskiwania oparów paliwa (Piotr Szymaniak)
Do konca 2018 roku kazda istniejaca stacja paliw o przepustowosci przekraczajacej 300 m3 rocznie musi byc wyposazona w system odzyskiwania oparów paliwa na etapie II. Resorty spierały sie, który organ powinien badac, czy urzadzenia VRS zapewniaja odpowiedni poziom odbioru szkodliwych dla srodowiska substancji. Spór rozstrzygneła premier, a całosc przypieczetował Sejm.Urzadzenia do odzyskiwania lotnych zwiazków organicznych, uwalnianych w procesie przeładunku paliw na etapie I (napełnianie zbiorników, załadunek czy rozładunek cystern) stosowane sa praktycznie na wszystkich terminalach paliwowych i stacjach paliw. Natomiast Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z 21 pazdziernika 2009 r. wprowadziła obowiazek wyposazenia kazdej nowej stacji paliw w system odzyskiwania oparów paliwa na etapie II, czyli podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw. Zgodnie z art. 3 obowiazek taki istnieje w stosunku do nowej stacji oraz poddawanej gruntownej przebudowie, której rzeczywista lub planowana przepustowosc przekracza 500 m3 rocznie. W przypadku budowy lub remontu stacji zlokalizowanych w dzielnicach stale zamieszkałych lub strefach pracy obowiazek wyposazenia w systemy odzyskiwania VRS (Vapour Recovery System) istnieje dla stacji o rzeczywistej lub planowanej przepustowosci na poziomie 100 m3 rocznie. Od 1 stycznia 2019 r. zaczna tez obowiazywac unijne wymogi co do minimalnego poziomu odzyskiwanych lotnych zwiazków organicznych, który ma wynosic 85 proc., a stosunek oparów do paliwa musi miescic sie w przedziale od 0,95 do 1,05 włacznie. Co wiecej, przywoływana dyrektywa w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw wymaga, by wydajnosc wychwytu oparów paliwa funkcjonujacych systemów, słuzacych do ich odzyskiwania na etapie II, była testowana co najmniej raz na rok. W przypadku zainstalowania auto... więcej»

2017-3

zeszyt-5110-dozor-techniczny-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Wielkosc i rozkład naprezen jako składowa parowych bloków 200 MW w oparciu o model oceny stanu technicznego rurociagów obliczeniowy (Artur Jasiński)
Wstep Optymalny rozkład naprezen w warunkach roboczych jest istotnym czynnikiem, który nie tylko pozwala na bezpieczna eksploatacje instalacji przemysłowych, lecz takze wpływa znaczaco na ich zywotnosc. Na etapie projektowania dobierane sa: materiał, srednica, grubosc scianki, odpowiednia geometria zapewniajaca kompensacje wydłuzen cieplnych oraz nosnosc systemu zamocowan i podparc. W trakcie wieloletniej pracy rurociagi, poza normalnymi obciazeniami wynikajacymi z planowej eksploatacji, poddawane sa dodatkowym obciazeniom wynikajacym ze stanów awaryjnych. Wystepuje równiez zuzycie elementów zamocowan. Zwłaszcza te ostatnie maja istotny wpływ na instalacje, a niekontrolowane zablokowanie rurociagu w miejscu podparcia moze w skrajnym przypadku doprowadzic do rozszczelnienia. Regularna ocena pracy systemu zamocowan i podparc rurociagów parowych w energetyce jest dzis standardem wykonywanym w ramach okresowych rewizji UDT. Brak jednoznacznych wytycznych w tym wzgledzie skutkuje jednak tym, ze ocena ta ogranicza sie najczesciej do wizualnych ogledzin w dostepnych rejonach. Regulacje przeprowadza sie jedynie w momencie stwierdzenia razacych odstepstw od standardów, zwłaszcza jesli okazuje sie, ze zawieszenie jest luzne lub rurociag spadł z podparcia. Coraz czesciej równiez, w ramach okresowych rewizji instalacji rurociagowych bloków 200 MW, wymagane sa obliczenia sprawdzajace stan naprezen rurociagów w warunkach roboczych. Rzadko sa one jednak poprzedzone pomiarem rzeczywistych obciazen i analiza rzeczywistego zachowania sie rurociagu w miejscu podparc. W artykule zostanie zaprezentowanych kilka przykładów pokazujacych, jak odmienne moga byc wnioski z wykonanych obliczen bez znajomosci rzeczywistych warunków pracy. Parametry charakteryzujace system zawieszen i podparc Duze gradienty temperatur pracy powoduja znaczne wydłuzenia cieplne materiału rurociagów parowych po na- Rys. 1 Wykres procentowych odchyłek sił od wartosci ... więcej»

Bezpieczna konserwacja dzwigów (Wojciech Piłatowicz, Ewa Dorobinska)
Dzwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegaja dozorowi technicznemu zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Kazdy dzwig, aby mógł byc uzytkowany, musi miec aktualna decyzje zezwalajaca na eksploatacje, wydana przez własciwa jednostke dozoru technicznego. Wiekszosc dzwigów w Polsce podlega dozorowi sprawowanemu przez Urzad Dozoru Technicznego, w którym jest obecnie zarejestrowanych około 110 tysiecy tych urzadzen. Konserwacja tylko przez osoby uprawnione Do obowiazków eksploatujacego dzwig nalezy zapew... więcej»

Gdzie inspektor nie (zawsze) może, tam drona pośle (Piotr Szymaniak)
Pomimo licznych prognoz dotyczacych rychłej perspektywy szerokiego komercyjnego zastosowania dronów urzadzenia te wciaz stanowia raczej ciekawe gadzety niz narzedzia przenoszace usługi w nowy wymiar czy kreujace nowe ich gałezie. Wkrótce moze sie to jednak zmienic, m.in. za sprawa UDT, który stara sie wykorzystac niewatpliwy potencjał tkwiacy w tych maszynach, zaprzegajac je do pracy przy wykonywaniu czynnosci dozorowych. Potencjalne korzysci, jakie moze przyniesc ze soba wykorzystanie tych niepozornych urzadzen, sa ogromne. I to zarówno w sferze materialnej - kwoty idace w miliony złotych, jak i niedajace sie wycenic finansowo zdrowie, a nawet zycie inspektorów. W ostatnich miesiacach UDT testował przydatnosc dronów do róznych badan inspekcyjnych. Do tego celu posłuzył bezzałogowiec umieszczony w specjalnej klatce ochronnej. Wyeliminowanie ryzyka - Umieszczenie maszyny w takiej konstrukcji spełnia dwojakie cele. Po pierwsze, chroni ona drona przed zniszczeniem, a po drugie, co chyba jeszcze wazniejsze, zabezpiecza badany obiekt przed uszkodzeniem spowodowanym przez przypadkowe uderzenie ze strony bezzałogowca - tłumaczy Janusz Samuła, dyrektor departamentu innowacji i rozwoju w UDT. Klatka ochronna stosowana jest zwłaszcza podczas badania przestrzeni zamknietych. Statek powietrzny uzywany przez UDT rózni sie takze w innych aspektach od typowych dronów, które mozna nabyc w sklepach. Jego konstrukcja jest przystosowana do wykorzystania w warunkach przemysłowych oraz wyposazony jest w wysokiej klasy sprzet rejestrujacy obraz - kamere o bardzo duzej rozdzielczosci i kamere termowizyjna na podczerwien. Dzieki temu mozliwa jest ocena wizualna urzadzenia nawet w trudno dostepnych miejscach. Niestraszne mu mróz ani upał. Urzadzenie moze działac przy temperaturze do 50 stopni Celsjusza. A przy tym jest ekologiczne, bo nie emituje zanieczyszczen do srodowiska. - Pierwsza wazna grupa urzadzen, w której wykorzystywanie ... więcej»

Obliczenia złącz kołnierzowych EN 1591-1. Siły i momenty zewnetrzne, współczynnik tarcia (Janusz Zajaczek)
Obliczenia wytrzymałosciowe połaczen kołnierzowo- -srubowych opieraja sie głównie na dwóch metodach: metodzie Taylora Forge’a oraz metodzie opisanej w normie EN 1591-1:2013. Te pierwsze, nalezace do tak zwanej starej techniki, to metody ASME czy WUDT. Bazuja one miedzy innymi na załozeniach, ze siła zamykajaca uszczelke w połaczeniu zalezy od jej własciwosci fizycznych i od cisnienia wewnetrznego w układzie. Nowa technika, której reprezentacja jest algorytm opisany w normie EN 1591-1, w obliczeniach bierze pod uwage równiez oczekiwana szczelnosc oraz to, ze na połaczenie kołnierzowe działaja siły i momenty zewnetrzne pochodzace od elementów, do których to połaczenie jest przyspawane (przymocowane). Tymi elementami sa płaszcze, walczaki, fragmenty rurociagów. Te z kolei podlegaja naprezeniom generowanym przez podpory, odciagi itp. Rys. 1 w uproszczony sposób przedstawia mozliwe oddziaływania sił i momentów zewnetrznych na połaczenie kołnierzowe. Ponizej przedstawiono uproszczona analize problemu i wnioski z niej płynace. Analiza problemu Norma EN 1591-1, jako jedyny uzywany obecnie algorytm liczacy połaczenia kołnierzowe, bierze pod uwage wspomniane scenariusze wszys... więcej»

2017-2

zeszyt-5043-dozor-techniczny-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Mozliwosci wykorzystania technik komputerowych do wspomagania oceny radiogramów spoin i do tworzenia trenazerów radiologów (Ryszard Jastrzębski, Jan Kielczyk, Marcin Bielecki, Adam Jastrzebski, Andrzej Kulik, Elzbieta Pawlik, Zbigniew Prusak)
1. Wprowadzenie W poprzednich artykułach omawialismy algorytmy symulujace zdolnosci scisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badan wizualnych1 i badania przełamów2, z których protokoły stanowia podstawe do wystawiania uprawnien spawaczy. W dyrektywie cisnieniowej wymaga sie tez protokołu badan radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierajac sie na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjelismy próbe opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenazery komputerowe. Ponadto omówiono mozliwosci importowania doswiadczen z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m.in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne. słowa kluczowe: badania radiograficzne, komputerowe wspomaganie badan radiograficznych, typy zdolnosci radiologa, modelowanie typów zdolnosci człowieka approach to computer techniques application for the evaluation radiograms of joints and creation of radiogram trainers Abstract In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates. Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test welds. In this article, based on the international standards, pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical r... więcej»

Monitorowanie procesu spawania metoda MAG (Krzysztof Luksa)
Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane metody monitorowania procesu spawania. Pokazano zwiazki pomiedzy zjawiskami zachodzacymi w elektrycznym łuku spawalniczym a cechami sygnałów emitowanych przez proces spawania. Opisano mozliwosci i ograniczenia metod monitorowania oraz wykorzystanie metod monitorowania w kontroli jakosci złaczy spawanych. słowa kluczowe: spawanie łukowe, monitorowanie procesu spawania, kontrola jakosci złaczy spawanych 1. Wprowadzenie Elektryczny łuk spawalniczy jest zródłem sygnałów, które zawieraja informacje o zjawiskach zachodzacych w łuku oraz w przestrzeni nazywanej obszarem spawania. Emitowane sygnały to promieniowanie swietlne elektrycznego łuku spawalniczego i fale dzwiekowe w zakresie słyszalnym przez człowieka. Sa one wykorzystywane przez spawaczy do sterowania procesem spawania. Sygnały niedostepne dla spawacza to sygnały w obwodzie elektrycznym spawania, sygnały akustyczne w zakresie ultradzwiekowym oraz promieniowanie swietlne w zakresie fal podczerwonych i ultrafioletowych. Własnosci złacza, które sa podstawowymi elementami zbioru wielkosci wyjsciowych z procesu spawania, wraz z wielkosciami wejsciowymi oraz funkcja przejscia umozliwiaja budowe modelu procesu spawania. W przypadku procesu tworzenia złacza spawanego pomiar wielkosci wyjsciowych z procesu i porównanie ich wartosci z wartosciami oczekiwanymi w wiekszosci przypadków mozliwy jest dopiero po zakonczeniu procesu spawania. Dotychczas nie jest takze znany charakter funkcji przejscia w formie nadajacej sie do zastosowan praktycznych. Stwarza to powazne trudnosci w sterowaniu i monitorowaniu procesu spawania w czasie rzeczywistym. Przebiegi niektórych parametrów procesu spawania zawieraja informacje zarówno o wielkosciach wejsciowych, jak i o wielkosciach wyjsciowych procesu spawania. Do takich parametrów procesu spawania MAG naleza napiecie łuku i natezenie pradu spawania2. Pozostałe sygnały emitowane przez proces spaw... więcej»

Stacje paliw przeciwko nowym kompetencjom TDT (Piotr Szymaniak)
Urzadzenia do odzyskiwania oparów na stacjach paliw beda mogły byc badane jedynie przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Takie rozwiazanie przewidziało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w projekcie nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Projekt jest wdrozeniem nowelizacji dyrektywy 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.Dyrektywa nowelizujaca (2014/99/UE) wprowadziła zasadnicza zmiane w art. 5 ust. 1 polegajaca na wskazaniu konkretnej normy europejskiej, zgodnie z która powinna byc testowana wydajnosc odzyskiwania par paliwa, przy pozo... więcej»

Próba ustalenia odpornosci na cisnienie rozerwanego zbiornika paliwa (Leszek Gardynski)
Streszczenie W artykule opisano sposób postepowania przy ustalaniu, przy jakim cisnieniu ulega rozerwaniu zbiornik paliwa pojazdu podczas próby jego prostowania sprezonym powietrzem. W tym celu pobierano próbki z nieuszkodzonych partii płaszcza zbiornika i badano ich wytrzymałosc. Nastepnie obliczono odpornosc zbiornika na działanie cisnienia. Wprowadzenie Inspiracja do napisania pracy był wypadek, który miał miejsce na Lubelszczyznie przy próbie prostowania zbiornika paliwa samochodu ciezarowego po wypadku drogowym. Pojazd przewrócił sie na bok. Walcowy zbiornik uległ deformacji w postaci płaskiego wgniecenia na całej długosci. Zbiornik próbowano prostowac sprezonym powietrzem, co w znacznym stopniu sie udało, jednak w koncowej fazie doszło do wyrwania jednej z dennic, w wyniku czego jedna osoba odniosła obrazenia. Ze wzgledu na to, ze uzyta sprezarka nie miała waznego badania UDT oraz istniało podejrzenie, ze nie jest sprawna, nalezało ustalic, przy jakim maksymalnie cisnieniu zbiornik ulega uszkodzeniu i czy cisnienie nie przekroczyło dopuszczalnego dla sprezarki. W zaleznosci od odpowiedzi oskarzony mógł miec postawione dodatkowe zarzuty uzywania niesprawnego wyposazenia. W autoryzowanym serwisie Volvo ustalono, ze producent nie przewiduje mozliwosci naprawy zdeformowanego zbiornika paliwa, a wrecz jej zabrania. Jednak prostowanie cisnieniem zdeformowanych samochodowych i motocyklowych zbiorników paliwa jest znana praktyka. Nie zawsze udaje sie uzyskac zadowalajace efekty. Zwłaszcza przy skomplikowanym kształcie prostowany zbiornik czesto ulega nieprzewidzianym deformacjom i nie nadaje sie do uzytku. Skrajnym przypadkiem sa eksplozje prostowanych zbiorników. Norma PN-91/S-34500 Zbiorniki paliwa - wymagania i badania, dotyczaca samochodowych zbiorników paliwa, głosi, ze zbiorniki powinny charakteryzowac sie szczelnoscia przy cisnieniu probierczym 130÷135 kPa (1,28÷1,32 kg/cm2) i tego rzedu wartosc cisnienia nalezy ... więcej»

NIK- Rosna przychody Urzedu Dozoru Technicznego, ale monopol sie sprawdza (Piotr Szymaniak)
Zdaniem Najwyzszej Izby Kontroli UDT prawidłowo wykonuje swe ustawowe obowiazki w zakresie przeprowadzania badan urzadzen technicznych. Przychody z opłat pobieranych od przedsiebiorców systematycznie rosna, jednak to nie powód do uwolnienia rynku dozoru. Swiadczy o tym liczba wypadków w panstwach o wolnorynkowych zasadach przeprowadzania inspekcji, która jest wieksza niz w Polsce.Kontrola obejmowała lata 2013-2015. Generalna ocena NIK jest dobra, zarówno jesli chodzi o przeprowadzanie kontroli stanu technicznego urzadzen i naliczanie opłat za dokonane czynnosci, jak i prowadzenie działalnosci certyfikacyjnej. Szczegółowo kontrolerzy NIK zbadali czynnosci UDT wykonywane w odniesieniu do dziewieciu urzadzen cisnieniowych (w trzech przypadkach był to odbiór urzadzen; w pozostałych wykonywanie badan okresowych). Izba nie stwierdziła zadnych uchybien zarówno co do sposobu kontroli, jej protokołowania, jak i uprawnien inspektorów. W latach 2013-2015 wydano: 1 995 054 decyzje zezwalajace na eksploatacje, 51 962 decyzje wstrzymujace eksploatacje, 2290 decyzji w sprawach uprawnien do wytwarzania urzadzen, materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania oraz naprawy lub modernizacji tych urzadzen. Kontrola wykazała, iz na 234 64... więcej»

2017-1

zeszyt-4978-dozor-techniczny-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Wyboczenie siłowników hydraulicznych wielostopniowych synchronizowanych mechanicznie (Mirosław Szymanski)
W dzwigach hydraulicznych stosowane sa siłowniki wielostopniowe z mechaniczna synchronizacja. Siłowniki sa obliczane na wyboczenie. W normach zharmonizowanych przedstawiona jest tylko metoda obliczania dla siłowników wielostopniowych synchronizowanych hydraulicznie. Producent siłowników zaleca stosowanie metody zawartej w normie. Siłowniki synchronizowane mechanicznie róznia sie od siłowników synchronizowanych hydraulicznie budowa i zasada działania. Stopnie siłownika synchronizowanego mechanicznie sa obciazone róznymi siłami. Ich wartosci sa skorelowane z budowa siłownika, parametrami geometrycznymi stopni i siła działajaca na siłownik. Teoria wyboczenia siłowników wielostopniowych synchronizowanych hydraulicznie zakłada, ze stopnie siłownika sa obciazone taka sama wartoscia siły. W niniejszym artykule przedstawiono zaleznosc na wyznaczanie parametrów krytycznych wyboczenia w zakresie sprezystym siłownika dwustopniowego synchronizowanego mechanicznie bez prowadzenia stopni. Dla konkretnych konstrukcji siłowników porównano wielkosci ogólnych wartosci siły krytycznej wyznaczonej z uwzglednieniem róznego obciazenia stopni i według teorii jednakowego obciazenia stopni.W dzwigach hydraulicznych, oprócz siłowników jednostopniowych i wielostopniowych synchronizowanych hydraulicznie, stosowane sa równiez siłowniki wielostopniowe synchronizowane mechanicznie. Ich producentem jest firma GMV Sweden AB. W programie produkcji znajduja sie siłowniki dwustopniowe bez prowadzenia stopni oraz dwustopniowe, trzystopniowe i czterostopniowe z prowadzeniem wszystkich stopni1. W katalogu technicznym producenta przedstawione sa algorytmy obliczen siłowników na wyboczenie. Proponowana metoda obliczen jest analogiczna do opracowanej dla siło... więcej»

Najwiekszy w kraju zbiornik kwasu solnego (Zygmunt Kołek, Paweł Pociznicki, Leszek Lewandowski)
Artykuł dotyczy projektowania, wytwarzania, odbiorów technicznych, transportu i montazu najwiekszego w Polsce zbiornika z kompozytu poliestrowo-szklanego, o srednicy 12 m i pojemnosci całkowitej 1150 m3 do magazynowania stezonego kwasu solnego. Plasticon Poland SA z Torunia nalezy do grupy przedsiebiorstw Plasticon Composites. W skład grupy wchodzi kilkanascie firm scisle ze soba współpracujacych. Plasticon Poland zaliczany jest do liderów w produkcji wyrobów chemoodpornych z kompozytów poliestrowo- szklanych, czyli tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, wyrobów z tworzyw termoplastycznych, miedzy innymi z polichlorku winylu, polipropylenu, polietylenu i tworzyw fluorowych oraz dual-laminatów, czyli laminatów poliestrowo-szklanych posiastr. 9 1150 m3 taka pojemnosc ma zbiornik na kwas solny w zakładach chemicznych synthos dwory w oswiecimiu taka srednice ma najwiekszy zbiornik z kompozytu poliestrowo-szklanego do magazynowania kwasu solnego 12 m dajacych wewnetrzne warstwy chemoodporne z róznych tworzyw termoplastycznych, w tym fluorowych. W Plasticon Poland produkcja realizowana jest zgodnie z procedurami stanowiacymi integralna czesc zatwierdzonego systemu zarzadzania jakoscia ISO 9001:2008. Plasticon Poland ma róznego rodzaju uprawnienia i certyfikaty, w tym równiez Urzedu Dozoru Technicznego, TÜV oraz Niemieckiego Instytutu... więcej»

Cały nadzór w rece Transportowego Dozoru Technicznego (Piotr Szymaniak)
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza zreformowac system nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny bedzie prowadził własne stacje diagnostyczne.Ministerstwo przekonuje, ze zmiany podyktowane sa obowiazkiem wdrozenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatnosci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Wdrozenie tego aktu ma tez przyblizyc nas do celu postawionego przez Komisje Europejska, jakim jest zmniejszenie liczby smiertelnych ofiar wypadków prawie do zera w 2050 r. (wizja zero). Pojazdy mechaniczne z niesprawnymi układami maja znaczacy wpływ na bezpieczenstwo na drodze i moga przyczyniac sie do wypadków, powodujac obrazenia lub smierc. W konsekwencji - zdaniem ministerstwa - polski system badan technicznych wymaga fundamentalnej zmiany. O ile nie ma wiekszych watpliwosci co do potrzeby natychmiastowego wdrozenia dyrektywy - branza diagnostyczna apeluje o podjecie prac legislacyjnych w tym zakresie od dłuzszego czasu - o tyle argumentacja dotyczaca wpływu przepisów dla diagnostów na poprawe bezpieczenstwa na drogach moze troche dziwic. Podobnie niewielu ma watpliwosci, jak bardzo wazny jest odpowiedni stan techniczny pojazdów poruszajacych sie po drogach, jednak wydaje sie, ze akurat ten czynnik nie nalezy w Polsce do tych najbardziej problematycznych. Z raportów Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego wynika, ze niesprawnosc techniczna pojazdu była przyczyna zaledwie 0,02 proc. wypadków, z czego jedynie 25 proc. z winy diagnostów (czyli ok. 0,005 proc.). Zluzowanie starostw Abstrahujac od tej kwestii, przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który pod koniec roku trafił do konsultacji społecznych, całkowicie zmienia system nadzoru pojazdów w Polsce. Po pierwsze, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zostanie odebrany starostwom, które sprawuja go obecnie, i bedzie on powierzony dyrektorowi Transpo... więcej»

Diagnostyka kotła odzysknicowego OU-192 bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra (Grzegorz Olewicz, Adrian Sobczyszyn)
Układy gazowo-parowe wykorzystuja spaliny z turbiny gazowej, które w prostych układach sa odprowadzane do otoczenia i stanowia strate wylotowa, do generacji pary w kotle odzysknicowym. Uzyskanie wysokiej sprawnosci bloku jest realizowane m.in. poprzez zastosowanie w kotle odzysknicowym obiegu nisko- i wysokopreznego, co pozwala w wiekszym stopniu wykorzystac entalpie spalin wylotowych turbiny gazowej. Modułowe rozwiazania konstrukcyjne, korzystne na etapie inwestycji, moga jednak stanowic problem dla słuzb utrzymania ruchu w czasie eksploatacji i remontów. W artykule przedstawiono historie eksploatacji i przebieg remontu kotła OU-192. Jako podstawe do oceny stanu technicznego kotła i prognozy trwałosci po przepracowaniu około 100 000 godzin posłuzyły nie tylko badania nieniszczace oraz obliczenia, lecz przede wszystkim wiedza powstajaca systematycznie od 2010 r. podczas nadzoru diagnostycznego wykonywanego w formule LTDS przy wykorzystaniu aplikacji LM Serwis PRO®, bedacej czescia platformy informatycznej LM System PRO+®. Opis kotła odzysknicowego OU-192 w EC Zielona Góra Kocioł odzysknicowy OU-192 został wyprodukowany przez RAFAKO SA na bazie licencji z amerykanska firma Noother Eriksen. Wszystkie rozwiazania konstrukcyjne kotła sa rozwiazaniami koncesyjnymi firmy Noother Eriksen. Kocioł OU-192 bezposrednio współpracuje z turbina gazowa, która z kolei opalana jest gazem ziemnym. Powstałe spaliny przepływaja w poziomym kanale, omywajac poszczególne wymienniki ciepła. Kocioł składa sie z dwóch obiegów - wysokopreznego WP i niskopreznego NP, w których przepływ czynnika realizowany jest na zasadzie obiegu naturalnego. Główne elementy czesci cisnieniowej to kolejno: - przegrzewacz pary II° WP (SH2), - przegrzewacz pary I° WP (SH1), - parownik WP, - podgrzewacz wody II° WP (ECO2), - przegrzewacz pary NP (SH), - parownik NP, - podgrzewacz wody I° WP (ECO1), - podgrzewacz wody NP (ECO). W obiegu wysokopreznym... więcej»

Badania specjalne długo eksploatowanych walczaków kotłów parowych (Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przemysław Syty)
Wstep Walczak jest grubosciennym elementem krytycznym kotła pracujacym ponizej temperatury granicznej - z tego wynikaja odpowiednie konsekwencje, zwłaszcza dla jego diagnostyki. Praca elementów grubosciennych kotłów jest limitowana m.in. przez predkosci uruchomien (nagrzewania) oraz dopuszczalne naprezenia, szczególnie jesli mamy do czynienia z takim elementem jak walczak, którego grubosc scianki płaszcza (dla wiekszosci duzych kotłów w krajowej energetyce) wynosi od 80 do 100 mm. Awaria takiego elementu (krytycznego) moze wywołac katastrofalne skutki, a jego wymiana wiaze sie z duzymi kosztami i długoterminowym wyłaczeniem całego kotła z eksploatacji. Walczaki, ze wzgledu na to, ze pracuja ponizej temperatury granicznej, projektowane sa w oparciu o granice plastycznosci Ret dla danej temperatury pracy, co sprawia, ze teoretycznie maja nieograniczony czas eksploatacji. W praktyce ich stan techniczny uzalezniony jest od tego, jak walczak został zaprojektowany i w jaki sposób jest eksploatowany. Ocena stanu technicznego i prognoza trwałosci walczaków wymaga nie tylko wykonania podstawowej diagnostyki i analizy stanu naprezen, lecz takze odpowiedniego wykorzystania informacji dotyczacych warunków eksploatacji, prac remontowych i awarii. W uzasadnionych przypadkach dla długo eksploatowanych walczaków zalecane jest wykonanie badan specjalnych, tj. pobranie próbek do badan niszczacych w celu okreslenia rzeczywistych własnosci mechanicznych materiału po długotrwałej pracy. W artykule zaprezentowano wyniki badan niszczacych wykonanych na próbkach pobranych z czterech walczaków i wynikajace z nich wnioski. Podstawowa diagnostyka walczaków Stan techniczny walczaków jest determinowany nie tylko przez czas pra... więcej»

Redakcja:
ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa
tel.: 602 178 610
e-mail: dozortechniczny@sigma-not.pl
www: http://dozortechniczny.eu/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577